Маркиране и идентификация на животните
Banner
Маркиране и идентификация на животните

Според изискванията на Директива 998/2003 г. На Европейския съюз всички домашни любимци подлежат на задължителна идентификация (татуировка или поставяне на електронен микрочип). Поради предстоящата забрана за татуиране на домашните животни, се препоръчва електронно маркиране. У нас с успех се използва поставянето на електронни микрочипове-Indexel® na Merial (Франция). Микрочипът е затворен с капсула от специално биологично покритие-напълно безвредна за животното. Всеки чип съдържа уникален идентификационен номер, който не може да бъде променян. Имплантирането става подкожно чрез специална спринцовка и е безболезнено за животното. Манипулацията се извършва от ветеринарен лекар. Веднъж имплантиран, чипът остава под кожата до края на живота, а благодарение на специалната капсула BioBond, свободното му преместване след това е невъзможно. Номерът (кодът) на микрочипа може да бъде разчетен с електронно четящо устройство от разстояние 7-10 см. Стикер със съответният номер се залепва на една от първите страници от паспорта на животното. Микрочипът Indexel® отговаря на стандартите ISO 11784 и 11785.

 .

.
 

Web Design 2009 WWW.VICTTTOR.COM